1399-08-30

مصاحبه مدیریت عامل شرکت مازوپاک سردشت در شبکه یک سیما

شبکه یک سیما در تاریخ دوازدهم مهر ماه مصاحبه ای اختصاصی با مدیرعامل شرکت مازوپاک سردشت، تولید کننده شوینده بوودیت، در خصوص این شوینده همه کاره […]